Styrelsen


STYRELSEN
Ordförande Ola Bolinder
Vice ordförande Anne Rosten Andersson
Sekreterare: Bengt Jansson
Kassör Stina Ebbestedt
Ledamot Kjell Arvidsson
Ledamot Per Lindén
Ledamot Lars Hallström
Ersättare Jörgen Andersson
Ersättare Anette Andersson


REVISORER
Eje Erixon
Kerstin Andersson
Lars Gelinder (ersättare)
Anki Eklund (ersättare)


VALBEREDNINGEN
Thomas Holmsten
Katarina Florman


PROGRAMRÅDET
Margareta Andersson
Lennart Andersson
Bengt Jansson


FÖRESTÅNDARE
Per Lindén